lördag, maj 03, 2008

Tankar.

På väg mot att hämta ut min lojbanbok, så kretsade mina tankar bland annat kring följande:
  • Är folk i västerlandet mer oansvariga som inte föder barn i tidig ålder, så de kan vara med dem när de blir äldre och föra sin generation vidare?
  • En reflektion över att jag för stunden verkade vara mer aktivt filosofierande än jag normalt är nu för tiden.
  • Det är lite kul att jag fick 48 på ett test, där 100 var
    "optimist" och 0 var "pessimist". Kan de ha. :) Passar mig perfekt.
  • Det är kul att vara en tänkande människa, som spontant brister ut i allsköns funderingar.
  • En bön till Gud om att sätta mig i en situation där jag kan få tjäna Honom bra med mitt intellekt, och en stilla glad undran över vad denna kommer bli.

    Ett rätt kul sätt att spendera 10 minuter, om jag får säga det själv... :)
  • Inga kommentarer: