torsdag, juli 10, 2008

Vägen hem gick inte genom Liseberg.


"70kronorärjulitedyrtmenärdetsåmycketijämförelsemedtill
exempelmatellerkanmantänkasåhmojnuköptejaghundrakort
vilketjufaktisktärdyrareänlisebergsinträdevorejufaktiskt
rättkulkansketräffamalinliteochseomdetärnånsöttjejsom
dansardansmattasommankanbjudapåendansellertvåfastjag
harjuintemedinsulinsprutanoch..."

Inga kommentarer: